sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛạɪ ᴛᴏà áɴ đã ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋì ʟẫɴ ɴʜɪềᴜ “sᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ” đếɴ để ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.
, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ʟà ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴛᴏà áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛᴘ. ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ (ʙìɴʜ ᴅươɴɢ) để ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴘʜɪêɴ ᴛòᴀ sơ ᴛʜẩᴍ xéᴛ xử ʙị ᴄáᴏ ᴍᴀɪ xᴜâɴ ᴄườɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟶, ɴɢụ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴄưỡɴɢ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 𝟷𝟽𝟶 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự. ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ʟà ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀò ʙị ʜạɪ.

Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện như sao hạng A tại toà án, chờ xử vụ Youtuber xin đểu 2 triệu

sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜɪếᴜ ᴋì, ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó ʟà ᴄáᴄ “sᴛʀᴇᴀᴍᴇʀ” ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠớɪ ᴍáʏ ᴍóᴄ ᴛʀêɴ ᴛᴀʏ để ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ. ᴛʜᴇᴏ đó, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đếɴ ᴛᴏà áɴ ᴛʀướᴄ ᴄùɴɢ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴄòɴ ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ đếɴ sᴀᴜ ᴠớɪ ᴅàɴ ʙảᴏ ᴠệ ʜùɴɢ ʜậᴜ. ɴɢườɪ ᴅâɴ đứɴɢ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴛᴏà áɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʜô ᴛêɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ, ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɴở ɴụ ᴄườɪ, ᴛʜᴏảɪ ᴍáɪ ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ᴠớɪ đáᴍ đôɴɢ.

Xuất hiện tại tòa án bà Phương Hằng bị soi nhan sắc khác lạ

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛạɪ ᴛᴀɴᴅ ᴛᴏà áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛᴘ. ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ
ᴛʜᴇᴏ ʜồ sư ᴠụ áɴ, ʙị ᴄáᴏ ᴍᴀɪ xᴜâɴ ᴄườɴɢ đã ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ để đốɪ ᴘʜó ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛêɴ Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ, ɴʜưɴɢ ʙị ᴛừ ᴄʜốɪ. sᴀᴜ đó ᴍᴀɪ xᴜâɴ ᴄườɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ xɪɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ số ᴛɪềɴ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, sᴀᴜ đó xᴜốɴɢ ᴄòɴ 𝟻𝟶𝟶 ɴɢʜìɴ đồɴɢ. ᴍᴀɪ xᴜâɴ ᴄườɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴠà ʟàᴍ ʜạɪ ʙé ʜᴜỳɴʜ ʜằɴɢ ʜữᴜ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪềɴ. ɴữ ᴄᴇᴏ Đạɪ ɴᴀᴍ ʟᴏ sợ ᴄườɴɢ sẽ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ɴêɴ đã ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ʀồɪ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ɢɪữ, ᴍᴀɪ xᴜâɴ ᴄườɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ xúɪ ɢɪụᴄ.

Outfit toàn hàng hiệu, kim cương bà Phương Hằng mặc đến tòa

ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ sᴀᴜ đó ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛườɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢửɪ ʟêɴ ᴛᴏà áɴ ᴛᴘ. ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ, ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ ɴêᴜ ᴠõ ᴋʜôɴɢ ʙị xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ áɴ ᴍᴀɪ xᴜâɴ ᴄườɴɢ ʙị xéᴛ xử ᴛộɪ ᴅᴀɴʜ ᴄưỡɴɢ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ.

Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện như sao hạng A tại toà án, chờ xử vụ Youtuber xin đểu 2 triệu

ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đượᴄ săɴ đóɴ ɴʜư ɴɢôɪ sᴀᴏ
ᴄùɴɢ ᴠớɪ đó, ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴀɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴅᴀɴʜ ᴅự ʜᴀʏ ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴄʜᴏ ʙị ʜạɪ ʟà ᴘʜíᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ. ʟấʏ ʟý ᴅᴏ ʙậɴ ᴠɪệᴄ ʀɪêɴɢ ᴅᴏ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟấʏ ᴄʜồɴɢ, ʙà Đɪɴʜ ᴛʜị ʟᴀɴ xɪɴ ᴘʜéᴘ ᴠắɴɢ ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ᴛᴏà ʜôᴍ ɴᴀʏ.
Ảnh: Tổng hợp

By admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *